• Start
  • Arrangörer
  • Myter och verkligehter - en lesbisk odyssé

Myter och verkligehter - en lesbisk odyssé

Myter och Verkligheter - En Lesbisk Odyssé är ett projekt som synliggör och utforskar lesbisk historia och nutid i Norra Sverige.
Projektet ska genom gedigen research om lesbisk historia och samtid i Norrland, ett turnerande lesbiskt museum och ett konstnärligt mentorsprogram för lesbiska ungdomar bredda och demokratisera historieskrivningen om Norrland ur ett intersektionellt perspektiv, utforska metoder för att bygga community över stora geografiska avstånd samt skapa relationer och samarbeten mellan ungdomar, aktivister, konstnärer och museiinstitutioner.

Läs mer: http://www.odysse.lesbiskmakt.nu

Inga programpunker hittades enligt aktuellt urval.
Försök med ett annat urval eller klicka här för att återställa alla filterurval.