• Start
  • Arrangörer
  • PreventHiv

PreventHiv

PreventHiv erbjuder varje år testning för hiv och syfilis i Pride Park under Stockholm Pride. PreventHiv är ett samarbete mellan KCSH-Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa, Posithiva gruppen, RFSL, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom, Smittskydd Stockholm, Venhälsan Södersjukhuset, Noaks Ark och Infektionsmottagning 2 Huddinge sjukhus.

Läs mer: http://www.preventhiv.se