Aktivism för transpersoners mänskliga rättigheter

EuroPride House, mån 30 jul 14:00–14:45

Queer Amnesty Stockholm beskriver tillsammans med transorganisationer och transaktivister situationen för transpersoner i Sverige idag. Den senaste undersökningen om "Transpersoners levnadsvillkor i Sverige" analyseras ur ett människorättsperspektiv. Panelen har även en diskussion om aktivism och vägen framåt. Hur uppnår vi konkreta förbättringar och hur säkerställer vi att transrörelsen är inkluderande?

2017 kom en statlig rapport som beskriver situationen för transpersoner i Sverige och hur deras hälsa och levnadsvillkor påverkas av bland annat diskriminering, begränsningar i det juridiska erkännandet och brister i den könsbekräftande vården. Ulrika Westerlund som författat rapporten beskriver dess slutsatser och transaktivieter och organisationer nyanserar och kompletterar bilden.

Emelie Mire Åsell, RFSL:s talesperson för transfrågor, berättar om RFSL:s arbete med transpersoners rättigheter. Sara Bystam, styrelseledamot i Transföreningen FPES (Full Personality Expression Sweden) belyser transpersoners rätt till sin könsidentitet och könsuttryck. Timimie Märak, samisk queeraktivist lyfter fram transrättigheter ur ett urfolksperspektiv. Tove Kristiansson från Queer Amnesty Stockholm redogör för transrättigheter från Amnestys människorättsperspektiv och Amnestys arbete med att säkerställa transpersoners rättigheter.

Tillsammans diskuterar paneldeltagarna vägen framåt. Hur uppnår vi konkreta förbättringar för transpersoners rättigheter? Hur säkerställer vi att transrörelsen är inkluderande och att problemformuleringar och lösningar formuleras av rättighetsbärare?


Datum/tid: mån 30 jul 14:00–14:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Informativa > Debatt/panelsamtal
Arrangör: Queer Amnesty Stockholm
Plats: EuroPride House (Studion, Gatuplan)
Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg 1
Tillgänglighet:

EuroPride House: Alla Kulturhuset Stadsteaterns lokaler är tillgänglighetsanpassade och hiss finns mellan alla våningsplan. I alla lokaler finns hörselhjälpmedel som slinga, IR mm.

Färdtjänstadress: Beridarebansgatan 5
Det är inte tillåtet att köra bil ner till entrén vid Plattan.

Parkering
Två parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga finns vid Beridarbansgatan 5 (utanför Kulturhuset Stadsteaterns sceningång). Längre bort från Kulturhuset Stadsteatern finns parkeringsplatser för dig med funktionsnedsättning även på Malmtorgsgatan 3, Klara Västra Kyrkogata 16 och Klara Östra Kyrkogata 8.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns på våning Plattan, våning 2 och våning 5. Skötrum finns på våning 2.

Har du frågor, kontakta gärna Kulturhuset Stadsteaterns informationsdisk: 08-50620212

Station/hållplats: T-Centralen