Kink activism locally and globally

Kinkykvarteret, fre 3 aug 17:00–18:00

Xzenu Cronstrom Beskow är en människorättsaktivist och har två separata masterexamen - en i mänskliga rättigheter och en i sociologi.

Här i Sverige är det snart ett decennium sedan vi blev av med sjukdomsstämplarna på sadomasochism och fetischism. Men mycket återstår ännu även här i Sverige, och i många andra länder räknas vi fortfarande som psykiskt sjuka. Vad kan vi göra för att gå vidare?

Detta föredrag kommer bland annat att ta upp följande fyra punkter:
1. Inkludera sadomasochister och fetischister i lagstiftning mot diskriminering och hets: Kinkofobi är lika Oacceptabelt som homofobi och rasism.
2. Besegra normen att sexualitet måste handla om könstillhörighet: Stå upp både mot den heteronorm som dominerar i mainstreamsamhället och i vissa subkulturer, och mot den homonorm som dominerar i vissa andra subkulturer.
3. Bygg en nyanserad förståelse av den komplicerade relationen mellan fantasi, fiktion, lek och verklighet: Kämpa för en samtyckesnorm baserad på verkliga människors rätt att bestämma över sina egna liv och kroppar.
4. Termer som HBTQ+ kan aldrig bli inkluderande, eftersom de bygger på specifika kategoritillhörigheter: Byt efter hand till GSRM, viket istället för specifika kategorier bygger på själva kategoriseringarna - "Genus, Sexuella & Sensuella, Romantiska & Relationella, Minoriteter & Mångfald".


Datum/tid: fre 3 aug 17:00–18:00
Språk: Engelska
Typ/kategori: Informativa > Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: KinkyKvarteret
Plats: EuroPride Park, Kinkykvarteret (KinkyScen)
Östermalms IP, Södra Fiskartorpsvägen 2
Station/hållplats: T-Stadion