Queer Surrealisms: Toyen

City Events, tis 31 jul 18:00–19:30

Queer Surrealisms: Toyen

Välkommen till ett samtal mellan curatorerna Ladislav Zikmund-Lender och Rado Istok om Toyen, en av grundarna till en surrealistisk grupp i Tjeckoslovakien. Med sina djupt queera och erotiska verk framträder Toyen som en nyckelfigur i samtida undersökningar av den surrealistiska rörelsen. Samtalet modereras av Carlota Mir.

Efter samtalet i Biografen följer en presentation av Toyens målning ”Myten om ljuset” (1946) som ingår i Moderna Museets samling och är aktuell i museets presentation av Surrealismer.

Vem var Toyen?
Toyen föddes i Prag 1902 som Marie Čermínová. Under 1920-talet tog hon sig det könsneutrala konstnärsnamnet ”Toyen” som refererar till franskans citoyen (medborgare). I mellankrigstiden deltog hon i den surrealistiska rörelsens aktiviteter och internationella utställningar i såväl Prag som Paris dit hon också flyttade efter andra världskrigets slut. Trots sin relevans har Toyen varit relativt marginaliserad i den konsthistoriska kanonskrivningen.

Toyens djupt queera och erotiska verk, hennes androgyna persona och hennes förkastande av könsskillnader gör henne till en nyckelfigur i samtida undersökningar av den surrealistiska rörelsen. Hennes sätt att behandla sexualitet och det undermedvetna antyder en annan slags surrealism som motstår det heteronormativa. Genom att betrakta Toyens verk genom en samtida lins tydliggörs hur det queera har uteslutits från konventionell konsthistorieskrivning. Detta understryker behovet av att återerövra begreppet idag, inom ramen för, och bortom, de diskurser som genereras under Pride.

Kvällen är en del av Eleutheria, ett europeiskt publikt program om ett queert arv curerat av Carlota Mir med anledning av Stockholm Europride 2018. Eleutheria 2018 är ett samarbete mellan Moderna Museet och EUNIC Stockholm.

Med generöst stöd av Czech Embassy och Czech Centre.


Datum/tid: tis 31 jul 18:00–19:30
Språk: Engelska
Typ/kategori: Kultur > Utställning/visning
Arrangör: Curator
Plats: Moderna Museet
Exercisplan 4, 111 49 Stockholm
Pris: Free admission
Station/hållplats: Kungsträdgården
Läs mer: https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/event/queer-surrealisms-toyen