Normkritisk sex och samlevnad till lärarutbildningarna?

EuroPride House, tor 2 aug 15:00–15:45

SFQ har tagit del av Skolinspektionens och Folkhälsomyndighetens rapporter kring hur utbildningen i sex och samlevnad ser ut i svenska skolor samt inom lärarprogrammen. Kom och ta del av myndigheternas rapporter, dela med dig av egna erfarenheter och lyss

Skolinspektionen visar i sin rapport om sex- och samlevnadsundervisningen i svenska skolor att det ofta brister vad gäller inkludering av olika könsidentiteter och sexualiteter. När hbtq-perspektiv tas upp blir det många gånger OM och inte MED. Att det med största sannolikhet finns hbtq-personer i klassrummet glöms bort och språket är cis- och heteronormativt vilket gör att personer med ickenormativ könsidentitet och/eller sexualitet blir exkluderade. Detta är inget nytt. Men vi står på en annan plats idag än vi gjorde för bara några år sedan. Kurs- och ämnesplaner har mer uttalade mål och ställer högre krav på skolledare och lärare att integrera olika delar av sex- och samlevnad i undervisningen. Samtidigt uttrycker många lärare att de saknar verktyg för att arbeta på ett bra sätt med detta, och lärarutbildningarna har inte hängt med i samma utsträckning vad gäller att få in sex- och samlevnad i kurserna. Men hur kan detta åtgärdas? Bör kanske sex och samlevnad vara obligatoriskt för alla lärarstudenter? SFQ har tagit del av det undersökande arbete som bedrivs i Folkhälsomyndighetens regi kring hur utbildningen i sex och samlevnad ser ut inom lärarprogrammen. Kom och ta del av myndigheternas rapporter, dela med dig av egna erfarenheter och lyssna på våra tankar om vad som kan göras för att ge alla lärarstudenter den kunskap som behövs för att kunna förmedla en positiv, respektfull och inkluderande sex- och samlevnadsundervisning.


Datum/tid: tor 2 aug 15:00–15:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Informativa > Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: SFQ
Plats: EuroPride House (Plattanscenen, Våning Plattan)
Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg 1
Tillgänglighet:

EuroPride House: Alla Kulturhuset Stadsteaterns lokaler är tillgänglighetsanpassade och hiss finns mellan alla våningsplan. I alla lokaler finns hörselhjälpmedel som slinga, IR mm.

Färdtjänstadress: Beridarebansgatan 5
Det är inte tillåtet att köra bil ner till entrén vid Plattan.

Parkering
Två parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga finns vid Beridarbansgatan 5 (utanför Kulturhuset Stadsteaterns sceningång). Längre bort från Kulturhuset Stadsteatern finns parkeringsplatser för dig med funktionsnedsättning även på Malmtorgsgatan 3, Klara Västra Kyrkogata 16 och Klara Östra Kyrkogata 8.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns på våning Plattan, våning 2 och våning 5. Skötrum finns på våning 2.

Har du frågor, kontakta gärna Kulturhuset Stadsteaterns informationsdisk: 08-50620212

Station/hållplats: T-Centralen