Bryt tabut: Nordiska röster om sexuella rättigheter, funktionshinder och HBTQ

EuroPride House, ons 1 aug 17:00–17:45

Samtal om svenska, norska och danska erfarenheter med sexuell assistans, sexuellt utnyttjande och hur vi kan spränga hinder kring sex och samlevnad för HBTQ-personer som upplever funktionshinder.

Alla nordiska länder har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder (UNCRPD), men diskursen kring sexualitet och funktionhinder skiljer sig åt mellan länderna. I samtalet lyfter vi fram röster från olika nordiska länder om sexuell assistans, sexuellt utnyttjande och hur vi kan spränga hinder kring sex och samlevnad för HBTQ-personer som upplever funktionshinder.

Nordens välfärdscenter är en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor. Vårt uppdrag är att utveckla och stärka den nordiska välfärdsmodellen. Vi skapar mötesplatser, samlar expertis, bygger nätverk, förmedlar kunskap och erfarenheter i form av goda exempel och rekommendationer till beslutsfattare – samtidigt som vi är en brygga mellan forskning och praktik.


Datum/tid: ons 1 aug 17:00–17:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Informativa > Debatt/panelsamtal
Arrangör: Nordens välfärdscenter
Plats: EuroPride House (Foajé 3, Våning 3)
Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg 1
Teckentolkning: Programpunkten teckentolkas
Tillgänglighet:

EuroPride House: Alla Kulturhuset Stadsteaterns lokaler är tillgänglighetsanpassade och hiss finns mellan alla våningsplan. I alla lokaler finns hörselhjälpmedel som slinga, IR mm.

Färdtjänstadress: Beridarebansgatan 5
Det är inte tillåtet att köra bil ner till entrén vid Plattan.

Parkering
Två parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga finns vid Beridarbansgatan 5 (utanför Kulturhuset Stadsteaterns sceningång). Längre bort från Kulturhuset Stadsteatern finns parkeringsplatser för dig med funktionsnedsättning även på Malmtorgsgatan 3, Klara Västra Kyrkogata 16 och Klara Östra Kyrkogata 8.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns på våning Plattan, våning 2 och våning 5. Skötrum finns på våning 2.

Har du frågor, kontakta gärna Kulturhuset Stadsteaterns informationsdisk: 08-50620212

Station/hållplats: T-Centralen