Här jag kan vara mig själv

EuroPride House, tis 31 jul 16:00–16:45

Heteronormen råder alltför ofta i familjepolitiken. När får Sverige en könsneutral familjebalk med stärkta rättigheter för stjärnfamiljer? Hur får vi föräldraförsäkringen att fungera bättre för stjärnfamiljer och varför kan bara två personer vara vårdnadshavare i familjer med fler föräldrar? Kom och lyssna på ett samtal kring hur familjepolitiken kan utvecklas och vilka reformer som behövs härnäst.

I Stockholm har Miljöpartiet arbetat hårt för att skapa mötesplatser för HBTQ-personer och arbetat för bättre bemötande i stadens verksamheter. För unga HBTQ-personer är mötesplatserna viktiga för att få känna sig som en del av normen istället för att vara normbrytande.

Miljöpartiet i Stockholm stad ser hur viktigt arbete som görs i civilsamhället och vill med detta panelsamtal föra en dialog kring vilka behov av mötesplatser som finns framöver. Hur skapas fler trygga rum för HBTQ-personer? Hur kan staden ytterligare stötta dessa initiativ?

Medverkande:
Aida Badeli, Moderator
Åsa Lindhagen, Socialborgarråd
Khalid Rashid, verksamhetschef Stadsmissionen
Frank Berglund, Förbundsordförande RFSL Ungdom


Datum/tid: tis 31 jul 16:00–16:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Informativa > Debatt/panelsamtal
Arrangör: Miljöpartiet de gröna
Plats: EuroPride House (Underlandet, Våning Plattan)
Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg 1
Tillgänglighet:

EuroPride House: Alla Kulturhuset Stadsteaterns lokaler är tillgänglighetsanpassade och hiss finns mellan alla våningsplan. I alla lokaler finns hörselhjälpmedel som slinga, IR mm.

Färdtjänstadress: Beridarebansgatan 5
Det är inte tillåtet att köra bil ner till entrén vid Plattan.

Parkering
Två parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga finns vid Beridarbansgatan 5 (utanför Kulturhuset Stadsteaterns sceningång). Längre bort från Kulturhuset Stadsteatern finns parkeringsplatser för dig med funktionsnedsättning även på Malmtorgsgatan 3, Klara Västra Kyrkogata 16 och Klara Östra Kyrkogata 8.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns på våning Plattan, våning 2 och våning 5. Skötrum finns på våning 2.

Har du frågor, kontakta gärna Kulturhuset Stadsteaterns informationsdisk: 08-50620212

Station/hållplats: T-Centralen