Samkönat par diskrimeras när föräldraskapet skulle fastställas

EuroPride House, tis 31 jul 15:00–15:45

Ett samkönat gift par fick barn efter assisterad befruktning i utomlands. Parets hemkommun beslutade att inte fastställa föräldraskapet för den ena kvinnan, på grund av att befruktningen skett utomlands. Detta trots att paret kunde uppvisa intyg på att ho

Ett samkönat gift par fick barn efter assisterad befruktning i utomlands. Parets hemkommun beslutade att inte fastställa föräldraskapet för den ena kvinnan, på grund av att befruktningen skett utomlands. Detta trots att paret kunde uppvisa intyg på att hon hade samtyckt till befruktningen, vilket för heterosexuella par räcker för att föräldraskap ska fastställas. På grund av kommunens beslut att inte godta samtycket, fick paret genomgå en onödig och kränkande faderskapsutredning. I september 2017 stämde DO kommunen för diskriminering som har samband med sexuell läggning. DO menar att kommunen har tillämpat föräldrabalkens regler på ett sätt som är i strid diskrimineringslagen. Kommunen har inte heller följt regeringsformen, Europakonventionen och EU-rättens stadga om grundläggande rättigheter, som föreskriver förbud mot att tillämpa lagar som diskriminerar av skäl kopplat till bland annat sexuell läggning. Detta fall visar hur samkönade par kan uppleva diskriminering i samhället.
Välkommen till ett seminarium där Julia DeMarinis Giddings, processförare vid DO, berättar om denna domstolsprocess och den bakomliggande rättsliga regleringen.


Datum/tid: tis 31 jul 15:00–15:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Informativa > Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen
Plats: EuroPride House (Hörsalen, Våning 3)
Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg 1
Tillgänglighet:

EuroPride House: Alla Kulturhuset Stadsteaterns lokaler är tillgänglighetsanpassade och hiss finns mellan alla våningsplan. I alla lokaler finns hörselhjälpmedel som slinga, IR mm.

Färdtjänstadress: Beridarebansgatan 5
Det är inte tillåtet att köra bil ner till entrén vid Plattan.

Parkering
Två parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga finns vid Beridarbansgatan 5 (utanför Kulturhuset Stadsteaterns sceningång). Längre bort från Kulturhuset Stadsteatern finns parkeringsplatser för dig med funktionsnedsättning även på Malmtorgsgatan 3, Klara Västra Kyrkogata 16 och Klara Östra Kyrkogata 8.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns på våning Plattan, våning 2 och våning 5. Skötrum finns på våning 2.

Har du frågor, kontakta gärna Kulturhuset Stadsteaterns informationsdisk: 08-50620212

Station/hållplats: T-Centralen