Trygg kollektivtrafik på spåret

EuroPride House, mån 30 jul 17:00–17:45

Ett panelsamtal om HBTQ-personers erfarenheter av kollektivtrafiken och lösningar för en tryggare resa.

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting arrangerar ett panelsamtal om trygghet i transportsystemet i allmänhet och i kollektivtrafiken i synnerhet.

Många upplever att kollektivtrafiken är otrygg och för en del går det så långt att de anpassar hur de ser ut, inte vågar visa sin kärlek eller helt undviker att åka kollektivt vissa tider. Men kollektivtrafiken ska vara tillgängligt för alla. Alla ska kunna resa och känna sig trygga oavsett sexuell läggning eller könsuttryck. Ingen ska behöva utsättas för diskriminering eller exkludering. Vi vill ha välkomnande och inbjudande kollektivtrafik för alla.

Vi hör Trivector prata om möjligheter med att arbeta med mänskliga rättigheter i planeringen av transportsystemet så att fler känner sig inkluderade. Vi hör RFSL berätta hur deras medlemmar upplever trygghet och otrygghet och vad de vill se för förbättringar. Vi får även höra hur SL arbetar med frågorna idag och vad de vill göra framöver.

Miljöpartiet sammanfattar samtalet och presenterar sina förslag för tryggare kollektivtrafik som bland annat innehåller mer och utbildad personal och ljusa översiktliga kollektivtrafikmiljöer .

Medverkande:
Kristian Ek - Moderator
Malin Fijen Pacsay, Miljöpartiet i Stockholms läns landsting (SLL)
Sara Malm, Trivector
Freddy Grip, RFSL Stockholm
Sara Catoni, Trafikförvaltningen SLL


Datum/tid: mån 30 jul 17:00–17:45
Språk: Svenska
Typ/kategori: Informativa > Debatt/panelsamtal
Arrangör: Miljöpartiet de gröna
Plats: EuroPride House (Underlandet, Våning Plattan)
Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg 1
Tillgänglighet:

EuroPride House: Alla Kulturhuset Stadsteaterns lokaler är tillgänglighetsanpassade och hiss finns mellan alla våningsplan. I alla lokaler finns hörselhjälpmedel som slinga, IR mm.

Färdtjänstadress: Beridarebansgatan 5
Det är inte tillåtet att köra bil ner till entrén vid Plattan.

Parkering
Två parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga finns vid Beridarbansgatan 5 (utanför Kulturhuset Stadsteaterns sceningång). Längre bort från Kulturhuset Stadsteatern finns parkeringsplatser för dig med funktionsnedsättning även på Malmtorgsgatan 3, Klara Västra Kyrkogata 16 och Klara Östra Kyrkogata 8.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns på våning Plattan, våning 2 och våning 5. Skötrum finns på våning 2.

Har du frågor, kontakta gärna Kulturhuset Stadsteaterns informationsdisk: 08-50620212

Station/hållplats: T-Centralen