Sexualupplysning på teckenspråk från ett rättighetsperspektiv istället för ett behovsperspektiv

EuroPride House, mån 30 jul 16:00–16:45

Arvsfondsprojektet Teckna sex som drivs av RFSU Stockholm arbetar med att utveckla sexualupplysning på teckenspråk. Arbetet utförs med ett tydligt rättighetsperspektiv, både på rätten till teckenspråk som språk, och på rätten till tillgänglig och inkluderande sexualupplysning.

Teckenspråk ses ofta utifrån ett behovsperspektiv, som ett hjälpmedel. I själva verket är det ett språk som likställs med de nationella minoritetsspråken i språklagen. Arvsfondsprojektet Teckna sex som drivs av RFSU Stockholm arbetar med att utveckla sexualupplysning på teckenspråk. Arbetet utförs med ett tydligt rättighetsperspektiv - både på teckenspråk som språk med stöd i Språklagen samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och på rätten till tillgänglig och inkluderande sexualupplysning. Projektet har tagit fram ett antal kortfilmer som heter Okej?, som kommer att visas under programpunkten. I kortfilmerna är alla skådespelarna själva döva eller hörselskadade och fullt teckenspråkiga. Vikten av att få sin egen verklighet speglad kan aldrig underskattas, särskilt som ung och del av en minoritetsspråksgrupp. Dessutom: Vad innebär ett normmedvetet hbtq-perspektiv på teckenspråk?


Datum/tid: mån 30 jul 16:00–16:45
Språk: Teckenspråk
Typ/kategori: Informativa > Föreläsning/utbildning/information
Arrangör: RFSU Stockholm
Plats: EuroPride House (Underlandet, Våning Plattan)
Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg 1
Teckentolkning: Programpunkten teckentolkas
Tillgänglighet:

EuroPride House: Alla Kulturhuset Stadsteaterns lokaler är tillgänglighetsanpassade och hiss finns mellan alla våningsplan. I alla lokaler finns hörselhjälpmedel som slinga, IR mm.

Färdtjänstadress: Beridarebansgatan 5
Det är inte tillåtet att köra bil ner till entrén vid Plattan.

Parkering
Två parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga finns vid Beridarbansgatan 5 (utanför Kulturhuset Stadsteaterns sceningång). Längre bort från Kulturhuset Stadsteatern finns parkeringsplatser för dig med funktionsnedsättning även på Malmtorgsgatan 3, Klara Västra Kyrkogata 16 och Klara Östra Kyrkogata 8.

Tillgänglighetsanpassad toalett finns på våning Plattan, våning 2 och våning 5. Skötrum finns på våning 2.

Har du frågor, kontakta gärna Kulturhuset Stadsteaterns informationsdisk: 08-50620212

Station/hållplats: T-Centralen