AA möte

City Events, tis 31 jul 19:30–20:45

AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från alkoholism.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en önskan att sluta dricka.

AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat.

Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.


Datum/tid: tis 31 jul 19:30–20:45
Språk: Engelska
Typ/kategori: Övrigt > Övriga
Arrangör: AA
Plats: Nobba Brass o Nubbe
Björngårdsgatan 1 B
Station/hållplats: Mariatorget
Övriga tider:
Läs mer: http://www.aa.se